Menu

Omzet dierlijke sectoren stijgt met 12%

Terug naar Onderwerp

Figuur 5.Omzet dierlijke sectoren

Vleesvee. De globale productie van rund- en kalfsvlees steeg in de eerste 6 maanden van 2017 met 1,3% tegenover dezelfde periode van 2016. De productietoename vloeit voort uit een stijging van het aantal geslachte vleeskalveren en reforme melkkoeien. In de rund- en kalfsvleessector noteren we in de eerste 8 maanden van 2017 gemiddeld een prijsdaling met 3,1%. Zo blijft de rundveehouderij onder druk staan.

Varkens. In de varkenssector werd in de eerste 6 maanden van 2017 5,6% minder varkensvlees geproduceerd dan in dezelfde periode van 2016. De slechte prijsvorming van de voorbije jaren en de daaruit voortvloeiende slechte rentabiliteit vertaalden zich in een teruggelopen productie.

Na jaren van slechte prijsvorming, kwam er vanaf juni 2016 verbetering. De gemiddelde prijzen voor varkensvlees lagen in de eerste 8 maanden van 2017 16,3% hoger dan in dezelfde maanden van 2016. Het Europese varkensvleesaanbod is gedaald en de export buiten de Europese Unie is aangetrokken. Vooral de export naar China zorgde voor een behoorlijk prijsherstel. Toch waarschuwen we voor overdreven optimisme. Doordat de waarde van de euro steeg tegenover de dollar verzwakte de Europese exportpositie tegenover de Verenigde Staten, die een geduchte concurrent zijn voor ons. De voorbije weken blijkt dat de prijsvorming verzwakt.

Melkvee. Melk kende in de eerste 8 maanden van 2017 een prijsstijging met 40% tegenover dezelfde periode van 2016. Omdat in deze periode in Vlaanderen zo’n 3% meer melk geproduceerd werd, steeg de omzet van de melkveesector globaal met 43%. In 2016 liet de rentabiliteit in de melkveehouderij het laagste niveau optekenen in meer dan 10 jaar, als gevolg van de zeer sterke prijsdalingen en de toegenomen kosten.

Een duidelijke toename van de internationale vraag naar zuivelproducten (onder meer in Aziƫ) en in het bijzonder naar boter, kaas en vollemelkpoeder, vertaalt zich in oplopende melkprijzen. Zo is de prijs van boter en room het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Tegelijk nam de melkproductie in de EU af. Dat is een vertraagde reactie op de lage melkprijzen in 2016, versterkt door het vrijwillige reductieprogramma van de EU. Dit alles heeft geleid tot een herstel van de zuivelmarkt, maar de relatief grote Europese interventievoorraad van mageremelkpoeder remt de prijsstijging af. Toch blijven de vooruitzichten voor de volgende maanden gunstig voor de melkveehouders, dankzij de sterke boterprijzen.

Pluimvee. De productie van braadkippen ligt in de eerste jaarhelft van 2017 1,2% hoger dan in dezelfde periode van 2016. De prijzen van de braadkippen bleven in de eerste 8 maanden van dit jaar op het niveau van 2016. Dit alles resulteert in een globale omzetstijging met 1,2%.

De leghennensector werd de voorbije maanden getroffen door de fipronilfraude. Als gevolg van de opgelegde maatregelen – zoals het uit de markt nemen van eieren, gevolgd door het ruimen van dieren – zal de totale eierproductie in Vlaanderen in 2017 naar schatting 5% lager liggen dan in 2016. Anderzijds stegen de prijzen in de eerste 8 maanden van 2017 met gemiddeld 14,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2016, waarbij de al genoteerde prijsstijging van 12% nog wat opliep doordat een eiertekort verwacht werd als gevolg van de fipronilproblemen. Rekening houdend met een lagere productie en een gestegen prijs, wordt een omzetstijging van 8,8% verwacht.