Menu

Wat zuurstof voor de bedrijven in 2017

Terug naar Onderwerpen

Elk jaar evalueert Boerenbond na de zomer het productiejaar. Omdat de opbrengsten en prijsevoluties voor veel teelten dan bekend of toch minstens in te schatten zijn, kunnen de jaarresultaten geraamd worden. We ramen de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2017 op 5,5 miljard euro. Dat komt overeen met het gemiddelde van de voorbije 5 jaar (2013-2017). In vergelijking met het ondermaatse productiejaar 2016, is dit een omzetstijging met bijna 8%, terwijl de totale directe kosten ongeveer gelijk blijven.

Figuur 1. Bruto-omzet en directe kosten

 

In dit onderwerp:

 

Meer informatie