Menu

In dit onderwerp

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?
Minder uit dit onderwerp

Volmacht tijdig regelen

Als iemand anders jouw aanvraag invult, heeft hij een volmacht nodig. Meer informatie over volmachten vind je onder de ‘Help’-knop van het e-loket. Hou er wel rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. Je moet zo’n volmacht dus tijdig regelen, zodat je niet in de problemen komt als de uiterste indiendatum nadert.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket

Nuttige basisinformatie voor het invullen van de verzamelaanvraag vind je onder de ‘Help’-knop. Als je bijkomende vragen hebt of bij eventuele problemen kan je telefoneren naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket vind je het telefoonnummer en de openingsuren per provincie.

Wie zelf geen computer of internet heeft, kan een afspraak maken met de buitendienst om je aanvraag daar in te vullen.

Begeleiding door het e-loket

Vooraleer je de verzamelaanvraag ook effectief indient, moet je de opmerkingen in je dossier bekijken. Het e-loket spoort immers bepaalde fouten of onvolledigheden in de aanvraag op. Al te vaak blijkt dat deze informatie ongelezen verloren gaat, met alle gevolgen van dien. Hou er rekening mee dat opmerkingen die je krijgt op het e-loket bij het indienen, nadien niet meer opgestuurd of gemaild worden.

Ben jij een GLB-actieve landbouwer?

Europa introduceerde het begrip ‘GLB-actieve landbouwer’ om te vermijden dat landbouwsteun uitbetaald wordt aan natuurlijke of rechtspersonen die niet of nauwelijks aan landbouw doen. Daarom moeten GLB-actieve landbouwers onderaan de indienpagina van de elektronische verzamelaanvraag nu een verklaring aanvullen in verband met niet-landbouwactiviteiten. Je moet daarbij aangeven of je in hoofd- of nevenactiviteit uitbater bent van bepaalde niet-landbouwactiviteiten. Werd jij onterecht aangeduid als een niet-GLB-actieve landbouwer, dan kan je een tegenbewijs indienen bij je buitendienst.