Menu

Percelen correct aangeven

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?
Minder uit dit onderwerp

Er is in de verzamelaanvraag wel wat veranderd met betrekking tot het aangeven van percelen. We zetten de veranderingen hieronder op een rijtje. Actieve landbouwers moeten jaarlijks al hun landbouwpercelen aangeven, ook niet-landbouwareaal waarvoor ze steun aanvragen.

Nieuwe nummering van percelen

Percelen worden niet meer genummerd vanaf de hoofdzetel van de hoofdexploitatie en de blijvende teelten. De hoofdexploitatie stond in het midden van het eerste fotoplan, maar omdat percelen nu zo veel mogelijk grafisch gegroepeerd worden per fotoplan, kan je ze sneller vinden. Het eerste fotoplan is het plan met het grootste aantal bekende percelen van je bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk vind je op dit plan ook je hoofdzetel. Omdat de nummering van de percelen per plan linksboven start en doorloopt naar rechtsonder, is je hoofdzetel dus waarschijnlijk niet meer het perceel met nummer 1.

De blijvende teelten staan ook niet meer bij elkaar in de tabel. Nieuwe percelen worden van onderen aan de tabel toegevoegd. Perceelnummers worden per nieuw perceel oplopend toegekend.

Meerdere exploitaties

Bij landbouwers met meerdere exploitaties worden de percelen niet meer per exploitatie gegroepeerd, maar samen opgesomd in de tabel. Daarom moeten de exploitatienummers per perceel getoond worden in het voorbereidingsformulier. Om dit overzichtelijk te houden, worden de exploitaties in 2017 voorgedrukt aan de hand van een lettercode (A, B, C …) in kolom 18 van het perceeloverzicht. Op het e-loket vind je per perceel het exploitatienummer. Welke exploitatie met welke letter overeenkomt, vind je op de eerste bladzijde van het voorbereidingsformulier.

Bij nieuwe percelen kan je aangeven tot welke exploitatie ze behoren door in kolom 18 van het voorbereidingsformulier de juiste lettercode te noteren. Het e-loket gebruikt deze codes niet. Bij de aangifte van nieuwe percelen moet je in de kolom ‘Exploitatie’ het exploitatienummer overnemen dat overeenkomt met de lettercode.

De teeltcodes 1 en 2 worden hernoemd naar respectievelijk ‘Hoofdgebouwen’ en ‘Andere stallen en gebouwen’. Per exploitatie kan je nog slechts één teeltcode 1 aangeven voor de hoofdactiviteit van je exploitatie/landbouwbedrijf. Ook alle stallen en gebouwen die aan het hoofdgebouw grenzen en eventueel het erf moet je aangeven als hoofdgebouw. Andere stallen maar ook loodsen op afstand krijgen teeltcode 2. De teeltcode 1 moet ook minstens één keer per exploitatie aanwezig zijn, tenzij het een exploitatie ‘enkel percelen’ betreft. 

De opgegeven naam van het perceel wordt nu voorgedrukt op het voorbereidingsformulier. Vul die perceelnamen ook in, want ze maken communicatie over vaststellingen op specifieke percelen achteraf heel wat duidelijker.

De locatie van dieren opgeven

Voor de zoogkoeienpremie en de premie voor het behoud van lokale rundvee- en schapenrassen moet je opgeven op welke percelen je dieren grazen. Percelen die je zelf in gebruik hebt, geef je aan in je perceelaangifte. Inscharingspercelen geef je aan in de rubriek ‘Inscharingen & Waalse percelen’ met hun locatie (adres) in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Je duidt ook aan voor welke dieren je een premie aanvraagt.

In het najaar (voor 31 december 2017) kan je inscharingspercelen van het voorjaar 2018 opgeven. Die zullen dan voorgedrukt zijn bij de inscharingspercelen in de verzamelaanvraag van 2018.

Percelen schrappen

Je kunt percelen niet langer schrappen door het vakje ‘S?’ aan te vinken. Om de briefwisseling rond ‘verdwenen percelen’ te beperken, moet je in de schermen ‘per perceel’ en ‘via kaart’ – in een pop-up die verschijnt na de actie ‘schrappen’ – een reden voor het schrappen invullen. Ook in de tabel moet je een reden opgeven om een perceel te kunnen schrappen. Je selecteert hiervoor een van volgende codes: ALB (andere landbouwer neemt perceel in gebruik), GLG (geen landbouwgrond meer), ONB (onbekend huidig gebruik), PGB (particulier gebruik), SMN (samenvoeging met ander perceel), SPL (splitsing van perceel), GRA (grafische wijziging aan het perceel) of VGI (vergissing na toevoegen van een nieuw maar onterecht perceel).