Menu

Agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?
Minder uit dit onderwerp

Je verzamelaanvraag tijdig en correct invullen is erg belangrijk voor de uitbetaling van de agromilieumaatregelen onder beheer van het departement Landbouw en Visserij en de beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Daarom zetten we enkele aandachtspunten nog even op een rijtje.

Contract of verbintenis

Wat het aanvragen van nieuwe maatregelen betreft, is er een verschil tussen de agromilieumaatregelen onder beheer van het departement Landbouw en Visserij en de beheerovereenkomsten onder beheer van VLM. Wie een nieuwe verbintenis wil sluiten bij het departement Landbouw, moet die aanvragen via het e-loket tussen 1 oktober en 30 november in het jaar dat voorafgaat aan de start van de verbintenis. Wie een nieuwe beheerovereenkomst met VLM wil sluiten, moet een aanvraag indienen bij de bedrijfsplanner of regionale afdeling van VLM voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin je de overeenkomst wilt laten starten. Bij beide administraties lopen de overeenkomsten gedurende vijf jaar.

Bij de agromilieumaatregelen is het mogelijk om de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal van een lopende verbintenis te verhogen. Vóór het tweede en derde jaar van een lopende verbintenis kan je de oppervlakte of het aantal van de verbintenis(sen) nog uitbreiden tot maximaal 120% van de oorspronkelijk gekozen verbintenis. Deze grotere oppervlakte of dit groter aantal geldt dan de resterende looptijd van de verbintenis. Ter vervanging van de lopende verbintenis kan je in elk jaar een nieuwe vijfjarige verbintenis aangaan, voor een oppervlakte die/aantal dat hoger is dan 120% van de huidige verbintenis. Net als nieuwe inschrijvingen moet je deze uitbreidingen en vervangingen aanvragen via het e-loket, uiterlijk op 30 november voorafgaand aan het jaar met de grotere verbintenisoppervlakte of het hogere verbintenisaantal.

Betalingsaanvraag

Voor de agromilieumaatregelen zowel als de beheerovereenkomsten moet je jaarlijks de betaling aanvragen via je verzamelaanvraag. Bij de beheerovereenkomsten is er een onderscheid tussen de vaste (vijf jaar op hetzelfde perceel) en de variabele pakketten.

Voor een vaste beheerovereenkomst volstaat het dat je vijf jaar lang jaarlijks deze percelen aangeeft in je verzamelaanvraag. Ze worden bovendien zo veel mogelijk vooraf al ingevuld. Voor een variabele beheerovereenkomst moet jij jaarlijks in je verzamelaanvraag aanduiden op welke percelen je die beheerovereenkomst dat jaar zal toepassen, door de overeenkomstige bijkomende bestemming in te vullen.

Bij een overname volstaat het niet dat de overnemer de bestemming aanduidt in zijn verzamelaanvraag. Je moet de overname rechtstreeks melden aan de VLM.

Checklist agromilieumaatregelen

Als hulp bij een correcte uitvoering van agromilieumaatregelen, biedt het departement Landbouw en Visserij vanaf dit jaar checklists aan waarmee je snel kunt nagaan of aan de vereiste voorwaarden voldaan is. Het departement Landbouw en Visserij hoopt dat het hiermee fouten in de uitvoering van agromilieumaatregelen kan voorkomen, want de voorbije jaren werden er erg veel fouten vastgesteld. Wie fouten maakt, krijgt minder uitbetaald voor zijn agromilieumaatregelen, loopt eventueel een sanctie op en kan onderworpen worden aan verhoogde controles voor deze agromilieumaatregelen.

Er zijn checklists voor de teelt van vlinderbloemigen (VLI), mechanische onkruidbestrijding (MOB) en verwarringstechniek in de fruitteelt (VER). De checklists zijn kort en overzichtelijk. Je vindt ze via deze link, bij elke maatregel, onder de infofiche. Ze zijn wel geen vervanging van de infofiches, die meer gedetailleerde informatie bevatten.

Je bent niet verplicht om de checklists te gebruiken, je hoeft ze niet terug te sturen naar de buitendienst en je hoeft ze niet voor te leggen bij controle. Ze zijn alleen bedoeld als een extra hulp bij een correcte uitvoering van de maatregel.