Menu

Verzekeringen, contracten en sociale steunmaatregelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je doen als je door noodweer schade opliep?
Minder uit dit onderwerp

Verzekeringen

De meeste glastuinbouwbedrijven hebben een brandpolis. Deze bedrijven zullen vergoed worden door de verzekeringsmaatschappijen, conform de polisvoorwaarden. Daarbij wordt er natuurlijk rekening gehouden met de verzekerde waarde en de actuele waarde, de franchise enzovoort. Bedrijven die de laatste jaren zonnepanelen geïnstalleerd hebben zonder ze op te nemen in hun polis, kunnen problemen ondervinden.

Sommige glasbedrijven hebben een verzekering ‘Gewaarborgd inkomen’. Zij kunnen ook vergoed worden voor de schade aan de teelten en de economischedervingsschade. In het kader van de vaststellingen door een expert van de verzekeringen is het soms voordelig om wat te wachten met de expertise, zodat schade die niet meteen zichtbaar is (vochtinsijpeling, schade aan zonnepanelen …) ook meegenomen kan worden.

Contracten

Bedrijven die leveringscontracten gesloten hebben, doen er goed aan hun afnemer op de hoogte te brengen. Bij de industriegroenten staat er in het algemeen de volgende clausule: ‘Teeltmislukkingen en machinebreuk, schade door onweder, rampen, stakingen, in- en uitvoerverbod van regeringen en alle onvoorziene gevallen, kunnen op aanvraag van één der partijen en op voorleggen van een deugdelijk bewijs, het huidige contract vernietigen zonder dat er sprake kan zijn van een vergoeding door een of andere partij.’

Voor de landbouw, meer bepaald de aardappelcontracten, zijn er in het verleden al veel moeilijkheden geweest met de afnemers. De moeilijkheid is dat men in de aardappelsector steeds spreekt over het aantal ton aardappelen dat men zal leveren. Weersomstandigheden worden daarin niet beschouwd als overmacht, omdat men op de vrije markt aardappelen kan bijkopen en leveren. Hierover werden in het verleden al veel juridische procedures uitgevochten, waarbij de landbouwer meestal de zaak verloor. Alles zal achteraf natuurlijk afhangen van de prijs van de aardappelen op de vrije markt in vergelijking met de contractteelt, om al dan niet in de komende maanden hierrond problemen te hebben.

Toch geven we iedere boer die vermoedt dat hij niet voldoende zal kunnen leveren de raad om toch ook zijn afnemer te informeren.

Sociale steunmaatregelen

Boeren en tuinders van wie het bedrijf volledig of grotendeels getroffen werd, kunnen via hun sociaal secretariaat een vervangingsinkomen aanvragen, waardoor zij ook kans maken op een verhoogde kinderbijslag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen (tot acht kwartalen). Wanneer een serre meer dan drie maanden uit productie is, kan je ook een vrijstelling van onroerende voorheffing vragen.