Menu

Waar kan je terecht met je afvalstoffen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

Geregistreerd inzamelaar

Afvalstoffen uit land- en tuinbouw zijn bedrijfsafvalstoffen. In tegenstelling tot huishoudelijke afvalstoffen, zijn de gemeenten (of intercommunales) niet verplicht om inzamelkanalen te voorzien voor bedrijfsafvalstoffen. 
Als algemene regel geldt dat je voor de afvoer van bedrijfsafvalstoffen zelf verantwoordelijk bent en de kosten moet dragen. In vele gevallen zal je dus een beroep moeten doen op een geregistreerde inzamelaar. Bekijk het register van geregistreerde IHM's (inzamelaars, handelaars en makelaars). 

Gemeentelijk containerpark

Veel gemeenten (of intercommunales) stellen echter één of meerdere van hun containerparken open voor afvalstoffen van kmo’s of landbouwbedrijven, bijvoorbeeld voor landbouwfolies. Deze afvalstoffen worden tegen de reële kostprijs aanvaard. Informeer bij jouw gemeente met welke afvalfracties je er terecht kunt en tegen welke voorwaarden.

Gemeentelijke ophaling

Gemeenten nemen ook de zorg op zich voor bedrijfsafvalstoffen die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval zoals glas, papier, karton... 
Deze afvalstoffen kunnen dus mee opgehaald worden tijdens de gemeentelijke ophaling.

Andere kanalen

Voor bepaalde andere afvalstoffen bestaan er alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de inzameling van batterijtjes via supermarkten. Er zijn ook verkooppunten van landbouwfolies die één- of tweemaal per jaar een inzamelactie voor gebruikte folies organiseren. Vergeten we ook niet de inzamelcampagnes voor lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen die AgriRecover organiseert. 

Contract

Vanaf 1 juli 2013 is iedere afvalstoffenproducent verplicht om een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het bedrijfsafval. In dit contract moeten alle verplicht in te zamelen afvalstoffen die bij je vrijkomen opgesomd worden, samen met hun vooropgestelde inzamelwijze. 
Je moet geen contract afsluiten als: 

  • Het restafval van jouw bedrijf vergelijkbaar is naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen. Dit betekent maximaal 4 restafvalzakken van 60 liter of één container van 240 liter per tweewekelijkse ophaling.
  • En deze maximale hoeveelheid ingezameld wordt in één ronde met huishoudelijke afval.

Dit betekent dat heel wat landbouwbedrijven die slechts een minimale hoeveelheid restafval veroorzaken, die bovendien vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, geen apart contract hoeven af te sluiten met een afvalophaler. Ze kunnen, net als vandaag, het restafval laten ophalen tijdens de gemeentelijke ophaalronde. Voor een aantal andere bedrijven, daarentegen, bijvoorbeeld grote glastuinbouwbedrijven, zal een contract met een afvalophaler wel nodig zijn. 

Afvalstoffenregister

Net als alle andere afvalstoffenproducenten moeten land- en tuinbouwbedrijven een afvalstoffenregister bijhouden. Dat is een register van alle gegevens van de afvalstoffen: 

  • de hoeveelheid
  • de aard
  • de samenstelling
  • het identificatienummer van de inzamelaar die de afvalstoffen ophaalt
  • de verwerkingswijze van de afvalstoffen
  • de naam, het adres en het identificatienummer van de verwerker

Je vult het afvalstoffenregister minstens maandelijks in en houdt het minstens 5 jaar bij ter inzage op jouw bedrijf. 

Tip

Als afvalstoffenregister kan je een verzameling van identificatieformulieren of vervoersdocumenten gebruiken (bijvoorbeeld van Rendac en AgriRecover), aangevuld met de gegevens van de afvalstromen die via de gemeentelijke ophaling of het containerpark werden afgezet