Menu

Verpakking van gewasbeschermingsmiddelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

AgriRecover coördineert in België de inzameling van de lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen uit de professionele sector.

Elk jaar organiseert AgriRecover in september/oktober/november in een 100-tal Vlaamse inzamelpunten een inzameldag voor lege verpakkingen . Deze inzamelpunten worden ingericht bij bepaalde verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen. Inzameling gebeurt in zakken die je moet aankopen.

De inzameling van de verpakkingen gebeurt in drie fracties:

  1. gespoelde verpakkingen
  2. niet-spoelbare verpakkingen
  3. slecht gespoelde verpakkingen en doppen

Als je niet goed hebt gesorteerd of slecht of niet goed hebt gespoeld, worden je hiervoor kosten aangerekend.

Om de twee jaar kunnen ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen naar het inzamelpunt worden gebracht. Niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen zijn gewasbeschermingsmiddelen die niet (meer) bruikbaar of wettelijk toegelaten zijn. Ga na of een gewasbeschermingsmiddel toegelaten is. 

Waar, wanneer en hoe er ingezameld wordt, leest je op www.phytofarrecover.eu. Je vindt vast en zeker ook een inzamelpunt in jouw buurt.