Menu

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

Deadlines voor terugbetaling van silobandeninzameling

Meer dan 600 landbouwers hebben in 2018 en begin 2019 een tegemoetkoming in de kosten van het ophalen van hun oude silobanden gevraagd én een goedkeuring gekregen, maar hebben daarvan sindsdien nog geen factuur ingediend bij Recytyre. Bij sommige landbouwers is dat te wijten aan de inzamelaar die niet tijdig kon langskomen. Om die reden heeft de OVAM de termijn voor de ophaling van de banden verlengd tot uiterlijk 30 september.

Werd jouw terugbetalingsaanvraag goedgekeurd, maar werden de banden nog niet ingezameld? Dan kan dat nog gebeuren tot eind deze maand. Je moet daarna ten laatste op 30 november de factuur van de inzamelaar aan Recytyre bezorgen, zodat die de tegemoetkoming kan uitbetalen.

Natuurlijk gaf Boerenbond de voorkeur aan een verlenging van het silobandenproject, maar dat bleek niet mogelijk in de huidige vorm. We geloven wel in de meerwaarde van collectieve inzamelmomenten en blijven ons daarvoor inzetten.

Procedure

De volledige procedure staat beschreven op de website van Recytyre.

Terugbetaling

Indien de aanvraag tot ophaling werd goedgekeurd, kan tot twee derde van de factuur terugbetaald worden. De terugbetaling geldt voor maximaal 1000 banden van personenwagens, motorfietsen of lichte bestelwagens en is beperkt tot maximaal 0,97 euro per band (inclusief btw). De maximale tegemoetkoming per dossier bedraagt dus 970 euro (1000 banden x € 0,97).

Combinatie ophalen en ruilen

Hoewel de terugbetaling zich beperkt tot maximaal 1000 banden, kan je op hetzelfde moment alle overtollige banden laten ophalen. Daarnaast kan je, indien gewenst, tegelijkertijd een deel van de versleten banden ruilen tegen intacte afvalbanden. Op die manier ga je op je bedrijf na één grote opruimoperatie opnieuw met een ‘propere lei’ van start. Door het inzamelen en het ruilen te combineren, beperk je ook de transportkosten.

Geef op het aanvraagformulier duidelijk aan hoeveel banden je laat ophalen en hoeveel banden je ruilt. Ook bij de aanvraag tot terugbetaling moet de factuur duidelijk beide operaties vermelden.

Om de transportkosten te beperken, kan je ook andere afspraken maken met de ophaler. Zo kan je eventueel zelf de banden aanleveren, indien de site van de ophaler zich op een redelijke afstand bevindt.

Alle nodige informatie en ook de aanvraagformulieren kan je ook terugvinden op de websites van Recytyre en OVAM.