Menu

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

Op heel wat landbouwbedrijven worden oude autobanden gebruikt om voederkuilen af te dekken. De afvoer van deze banden op het moment dat ze versleten zijn of niet meer nodig zijn, vormde jarenlang een probleem. In 2012 werd in een samenwerking met het kabinet van minister Schauvliege, OVAM, Recytyre en de landbouworganisaties een project opgestart om silobanden te laten ophalen. Dit project zou aflopen op 31 december 2015, maar werd verlengd tot eind 2018. Wie nog wil deelnemen aan het huidige project, moet voor eind 2018 een aanvraag indienen.

Sinds november 2012 kunnen land- en tuinbouwers met steun van OVAM en Recytyre versleten silobanden laten verwerken.  Het huidige project loopt normaal af eind 2018. Boerenbond doet pogingen om een vervolg aan dit project te breien, maar de enige zekerheid is dat er nu een project is en nog budget beschikbaar is.

Voor maximaal 1000 autobanden per bedrijf kan een wegwerksteun gekregen worden van 2/3 van de kosten (maximale kosten 1,20 euro per band excl. btw, daarop kan 0,97 euro per band steun getrokken worden of 2/3 incl btw).   De huidige regeling is enkel geldig voor autobanden.  Er is ook een mogelijkheid tot ruilen (versleten silobanden ruilen voor banden die vers van de auto komen), maar die regeling wordt zelden gebruikt, onder meer omdat die 'verse' banden een te hoge waarde hebben in recyclage.

De procedure vraagt verschillende stappen, de eerste stap is dat je een aanvraag doet bij OVAM om in aanmerking te komen voor deze steun.  Let wel: deze stap kan een paar maanden duren.  Pas daarna kan je contact opnemen met een erkend verwerker voor de ophaling en uiteindelijk de steun terugvragen aan Recytyre.  Bij voorkeur leg je de af te voeren banden droog en proper weg, zo moet je het minste gewicht afvoeren.

Procedure

De volledige procedure staat beschreven op de website van Recytyre.

Terugbetaling

Indien de aanvraag tot ophaling werd goedgekeurd, kan tot twee derde van de factuur terugbetaald worden. De terugbetaling geldt voor maximaal 1000 banden van personenwagens, motorfietsen of lichte bestelwagens en is beperkt tot maximaal 0,97 euro per band (inclusief btw). De maximale tegemoetkoming per dossier bedraagt dus 970 euro (1000 banden x € 0,97).

Combinatie ophalen en ruilen

Hoewel de terugbetaling zich beperkt tot maximaal 1000 banden, kan je op hetzelfde moment alle overtollige banden laten ophalen. Daarnaast kan je, indien gewenst, tegelijkertijd een deel van de versleten banden ruilen tegen intacte afvalbanden. Op die manier ga je op je bedrijf na één grote opruimoperatie opnieuw met een ‘propere lei’ van start. Door het inzamelen en het ruilen te combineren, beperk je ook de transportkosten.

Geef op het aanvraagformulier duidelijk aan hoeveel banden je laat ophalen en hoeveel banden je ruilt. Ook bij de aanvraag tot terugbetaling moet de factuur duidelijk beide operaties vermelden.

Om de transportkosten te beperken, kan je ook andere afspraken maken met de ophaler. Zo kan je eventueel zelf de banden aanleveren, indien de site van de ophaler zich op een redelijke afstand bevindt.

Alle nodige informatie en ook de aanvraagformulieren kan je ook terugvinden op de websites van Recytyre en OVAM.