Menu

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp
Laatst aangepast: 
5 november 2020

Stand van zaken – afvoer en verwerking van serreloof

De ophaling en verwerking van plantenresten van vruchtgroenten (zogenaamde tomaten- en ander loof), loopt sinds eind 2018 een stuk moeilijker. Bij een controle van een afvalverwerker waar veel van dit afval naartoe ging, werd door de OVAM opgemerkt dat niet de juiste procedures en afzetmogelijkheden werden gevolgd. 

Het probleem met deze afvalstroom is dat er nog veel clips en touwen in aanwezig kunnen zijn die noodzakelijk zijn voor de vlotte groei van de plant. Deze zijn vandaag van respectievelijk polypropyleen en nylon gemaakt. Ze kunnen niet op eenvoudige wijze uit het loof worden gezeefd waardoor compostering of vergisting bemoeilijkt wordt. Hierdoor is verwerking niet eenvoudig.

Boerenbond contacteerde vorig jaar alle Vlaamse verwerkers via Go4Circle om op korte termijn oplossingen te vinden voor deze afvalstroom. Het werd echter duidelijk dat de composteringsbedrijven in Vlaanderen deze afvalstroom met plastic clips en nylon touwen niet kunnen verwerken. Daarom werd met de OVAM onderhandeld en bekomen dat de afvalstroom met clips en touwen toch mag worden verbrand met energierecuperatie, aangezien dit de enige verwerkingsmethode in Vlaanderen is.

Ondertussen zijn er ook opnieuw afzetmogelijkheden gevonden richting compostering door verschillende ophalers. De afzetmogelijkheden én de prijs verschillen wel afhankelijk van het type afvalstroom dat wordt aangeboden. Ook voor het loof met plastic clips en touwen is door de OVAM een kennisgeving uitgegeven waardoor dit kan verwerkt worden in Nederlandse composteringsinstallaties. Hun eisen voor compostering liggen voorlopig nog lager dan in Vlaanderen. Dit kan op termijn echter ook wijzigen. Het is dus ook geen duurzame oplossing om hierop voor lange tijd te blijven inzetten.

Volgende afvalstromen worden onderscheiden:

  • Droog blad, zonder touw en zonder clips – dit kan nog steeds eenvoudig gecomposteerd worden in verschillende groencomposteringsinstallaties en is dus belangrijk om goed apart te houden
  • Vers versnipperd loof, zonder clips, met biotouw – dit type kan naar een gft-composteringsinstallatie. Eén startclip onderaan de plant zorgt ervoor dat de afvalstroom niet meer cliploos is, waardoor dit niet meer in deze categorie thuishoort.
  • Vers versnipperd loof, met bioclips, met biotouw – dit type kan naar een gft-composteringsinstallatie
  • Vers versnipperd loof, zonder clips en met nylon touw – dit type kan enkel verwerkt worden in Nederlandse composteringsinstallaties. Om dit over de grens te brengen heeft de afvalophaler een kennisgeving van de OVAM nodig.
  • Vers versnipperd loof, met plastic clips (dus ook met één startclip) en met nylon touw – dit type kan enkel verwerkt worden door verbranding met energierecuperatie of in Nederlandse composteringsinstallaties. Om dit over de grens te brengen heeft de afvalophaler een kennisgeving van de OVAM nodig.

Om aan de problematiek van de prijsverhoging tegemoet te komen werd vorig jaar ook het verbranden met energetische valorisatie naast composteren en vergisten toegelaten voor GMO-betoelaging en is ook beslist om voor tomaat, paprika, komkommer en aubergine het maximumtarief voor verwerking inclusief transport op te trekken naar 5000 euro/ha. Het is wel zeer belangrijk dat in dit geval op de factuur duidelijk vermeld wordt welke verwerkingsmethode er toegepast is (compostering, vergisting of verbranding met energetische valorisatie).

Werken met alternatieve materialen

In het voorbije jaar werd door de sector gezocht naar nieuwe afzetmogelijkheden, eventueel gecombineerd met het gebruik van biologisch afbreekbare en composteerbare materialen (touw, clips …). Dit leverde tot vandaag weinig bevredigend resultaat op. De mogelijkheid om serreloof met composteerbare bindmaterialen te verwerken aan een gereduceerd tarief is zeker een stap in de goede richting, maar voor veel bedrijven blijft de aankoop en het gebruik van deze materialen een zware financiële last.  

Het werken met metalen clipsen is voorlopig ook nog niet wenselijk. Momenteel is hier nog geen verwerking voor gevonden en kunnen deze nog niet uit het loof verwijderd worden (ook niet magnetisch).

 

Boerenbond heeft een onderzoeksaanvraag ingediend bij Vlaanderen Circulair, samen met Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten en VLACO om verder te zoeken naar oplossingen voor de toekomst. Dit project werd niet weerhouden maar ondertussen zijn er wel andere projectsubsidies gevonden. Het onderzoek zal van start gaan in januari 2021. De nieuwste biodegradeerbare materialen zullen worden uitgetest, zowel op teelttechnisch vlak als op composteerbaarheid. Een grondige economische analyse moet uitwijzen of deze opties ook effectief brede ingang kunnen vinden in de praktijk. Bovendien werd met deze partners ook nog een bijkomend onderzoeksproject ingediend om de opties richting boerderijcompostering en gebruik van de afvalstroom in materialen (bio-economie) verder te onderzoeken.

 

 

Meer informatie