Menu

Kadavers en andere dierlijke materialen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

De aanwezigheid van een kadaver van een landbouwdier moet binnen de 24 uur na het overlijden worden gemeld aan een erkende ophaler voor landbouwdieren. In Vlaanderen is momenteel enkel RENDAC nv erkend.

RENDAC is verplicht om het kadaver binnen de 2 werkdagen na de melding op te halen. De ophaling gebeurt tegen betaling; ofwel via een jaarabonnement, ofwel via een vast bedrag per ophaling. 

Veehouderijen zijn verplicht een permanente verharde kadaverophaalplaats in te richten. Voor kleinere dieren zijn ook kadavertonnen toegelaten. De ophaalplaats moet aan een voldoende brede, verharde toegangsweg liggen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg en de afdekking moet vlot verwijderbaar zijn.
Voor de ophaling van dode huisdieren, melk en eieren niet geschikt voor humane consumptie, slachtafval en beenhouwerij-afval (bv. van hoevewinkels) kan je naast RENDAC ook een beroep doen op andere erkende ophalers. Bekijk de lijst van inzamelaars en verwerkers van dierlijke bijproducten. 

Meer informatie

www.rendac.be