Menu

In dit onderwerp

Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?
Minder uit dit onderwerp

Gebruikte olie die tijdens het onderhoud wordt afgelaten van landbouwmachines, laat je als gevaarlijk afval ophalen door een daarvoor geregistreerde inzamelaar. Deze voert de afgewerkte olie af naar een vergunde verwerker voor nuttige toepassing.

Afgewerkte olie kan na recyclage terug ingezet worden als basisolie (voor smeerolie), als brandstof in bepaalde energetische toepassingen of opgewerkt worden tot brandstof. Alle andere vloeibare afvalstoffen worden op een andere wijze gerecycleerd. Daarom is een aparte opslag en afvoer, ook al is dat kleinschalig, noodzakelijk. Dat geldt onder meer voor remvloeistof (dit is geen echte olie) maar ook voor thinner, koelvloeistof en andere gelijkaardige vloeistoffen.   

Gebruikte olie sla je op in een vat dat overdekt en boven een inkuiping staat die over voldoende opvangcapaciteit beschikt. Lekbakken kunnen dienst doen als inkuiping onder vaten waarin afgewerkte olie is opgeslagen. 

Het verbranden van afgewerkte olie in oude of nieuwe stookinstallaties is verboden en enkel nog toegelaten in vergunde inrichtingen voor het verbranden van afvalstoffen. Je mag dus in géén geval afvalolie zelf verbranden om bijvoorbeeld serres, woon- en werkruimten te verwarmen. 

Tip

Indien je jaarlijks (via één of meerdere ophalingen) minder dan 1000 liter afgewerkte olie laat ophalen door een door Valorlub gehomologeerde inzamelaar, ontvang ja  van Valorlub, afhankelijk van de marktomstandigheden, een forfaitaire vergoeding. Bekijk de informatie over deze vergoeding.