Menu

Zoogveesector

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met je arbeidsinkomen in de bedrijfseconomische boekhouding?
Minder uit dit onderwerp

De zwakste sector over de bestudeerde periode is zoals bekend de zoogveesector die beduidend slechter scoort dan alle andere sectoren. Winst in deze sector is bovendien quasi 100% afhankelijk van de Europese premies (figuur 2). Akkerbouw scoorde wat beter dan gemiddeld, maar het rampjaar 2016 is niet mee verrekend in deze analyse en de meest gespecialiseerde bedrijven zullen de komende jaren mogelijk ook geconfronteerd worden met dalende GLB-premies. Opvallend is ook dat in de betere jaren het verschil in totaal inkomen tussen de bedrijven groter is dan in de slechtere jaren. Figuur 3 illustreert dit voor de melkveesector, maar dit geldt voor alle sectoren. Hier speelt een soort hefboomeffect, de betere bedrijven halen dus meer voordeel uit een goede periode dan de bedrijven die het minder goed doen.