Menu

Wat betekent arbeidsinkomen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met je arbeidsinkomen in de bedrijfseconomische boekhouding?
Minder uit dit onderwerp

Het begrip arbeidsinkomen bestaat even lang als er bedrijfseconomische boekhoudingen bestaan. Het is een parameter die een objectieve en vergelijkbare berekening beoogt van het rendement van arbeid uit economische activiteiten. De bedenkers vonden dat er geen betere parameter bedacht kon worden om het economische resultaat van landbouwbedrijven mee te beoordelen. In de berekening van het arbeidsinkomen worden alle kosten afgetrokken van de opbrengsten zonder arbeidsvergoeding voor de landbouwer. Alle andere kosten (exclusief eigen arbeid) – de directe kosten maar bijvoorbeeld ook de kosten voor het kapitaal dat je investeert (afschrijvingen en intresten) – worden in het arbeidsinkomen verrekend. Je kan het eindresultaat van deze berekening dus zien als de gerealiseerde vergoeding puur voor je arbeid.