Menu

Grote verschillen in arbeidsinkomen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met je arbeidsinkomen in de bedrijfseconomische boekhouding?
Minder uit dit onderwerp

Als het over rentabiliteit gaat, wordt er ook al eens graag over het muurtje gekeken. Er zijn verschillen tussen de sectoren maar die zijn zeker niet constant. Figuur 1 toont de verschillen in ‘totaal gerealiseerd AI per jaar’ in onze Tiber-bedrijfsboekhoudingen van gespecialiseerde bedrijven in diverse sectoren over de periode 2013-2015. Tiber beschouwt een bedrijf als ‘gespecialiseerd’ als naar schatting meer dan 80% van de arbeid in één sector besteed wordt. Bij elke vergelijkingsperiode zullen wel bepaalde sectoren wat bevoordeeld of benadeeld worden, maar toch valt in figuur 1 op dat de grootteorde van het totale bedrijfsinkomen tussen veel sectoren over die periode niet zo veel verschilt. De variatie tussen bedrijven binnen de sectoren (zie het verschil tussen het 25ste en 75ste bedrijf) blijkt toch veel groter dan de sectorverschillen. Bovendien situeert zich tussen de grenzen van de aangegeven voorbeelden van het 25ste en 75ste bedrijf (op een schaal van 100 bedrijven) slechts 50% van de gespecialiseerde bedrijven, de andere helft haalt dus een inkomen dat nog buiten deze grenzen valt. De verschillen tussen de bedrijven lijken wel groter te zijn binnen de varkens-, akkerbouw- en vollegrondsgroentensector dan binnen de rundveesectoren. Uiteraard moet er ook gekeken worden hoeveel personen (VAK = volwaardige arbeidskrachten) voor dit inkomen werken en er dus van moeten leven. Het aantal VAK van het gemiddelde gespecialiseerde bedrijf in Tiber is ook per sector opgenomen in figuur 1.