Menu

Gemiddeld laag arbeidsinkomen per uur

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met je arbeidsinkomen in de bedrijfseconomische boekhouding?
Minder uit dit onderwerp

Over alle sectoren heen ligt het gerealiseerde uurloon (AI) in de Tiber-bedrijfsboekhoudingen over de jaren 2013-2015 iets boven 15 euro/uur. In vergelijking met andere economische sectoren is dit laag en biedt dit weinig ruimte om te investeren in werknemers, tenzij de resultaten beduidend beter zijn dan gemiddeld. Landbouwers compenseren hun lage loon een stuk door meer te werken, en ze verliezen ook minder tijd omdat ze zich minder ver moeten verplaatsen naar het werk.