Menu

Arbeidsinkomen per teelt, per dier, per uur

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met je arbeidsinkomen in de bedrijfseconomische boekhouding?
Minder uit dit onderwerp

Vanuit het berekende totale arbeidsinkomen (AI) kan je op vele manieren je resultaat gaan vergelijken met dat van andere bedrijven. Je kan bijvoorbeeld je AI per volwaardige arbeidskracht (VAK) of per geproduceerd dier, per kg product, per gewerkt uur … vergelijken met gemiddelden van andere bedrijven. Voor landbouwers is het soms nog een taboe om eens te berekenen wat ze nu feitelijk per uur arbeid verdienen met hun bedrijfsactiviteiten. De grote schommelingen in opbrengstprijzen en kosten tussen de jaren veroorzaken natuurlijk in de landbouw grote verschillen in AI per uur tussen die jaren, maar in een goede boekhouding beschik je ook over een meerjarenoverzicht om dit uit te vlakken en je arbeidsvergoeding over een langere periode te bestuderen. Vooral op gemengde bedrijven kan de oefening om je uurloon ook eens per teelt of per activiteit apart te berekenen interessant zijn als uitgangspunt voor strategische beslissingen. Je moet je arbeidsinzet natuurlijk ook voldoende nauwkeurig per activiteit kunnen inschatten. Gedurende een periode registreren hoeveel je voor iedere activiteit gewerkt hebt kan hierbij helpen.