Menu

Marktstabilisering

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat heeft de Europese landbouwraad beslist?
Minder uit dit onderwerp

De Europese Commissie wil met steun private opslag een belangrijk stabiliserend effect bereiken. Daarom verbreed en versterkt ze het instrument voor zowel de zuivel- als de varkenssector.

  • Steun private opslag magere melkpoeder: het steunbedrag wordt verdubbeld, wat de aantrekkelijkheid moet vergroten om daadwerkelijk magere melkpoeder in opslag te nemen en tijdelijk van de markt te houden. Daarnaast wordt de maximale opslagtermijn verlengd tot 1 jaar. Dit moet voldoende tijd laten aan de markt om zich te herstellen door aanpassing van de productie of herstel van de vraag. De Commissie is er van overtuigd dat het effect van deze maatregelen even groot kan zijn als een aanpassing van de interventieprijs.
  • Steun private opslag kaas: de Commissie wil dit verstandiger aanpakken dan in september vorig jaar toen deze steunmaatregel na enkele dagen al werd gesloten wegens een overbevraging uit één lidstaat. Nu krijgen de lidstaten een deel van de in totaal 100.000 ton toegewezen op basis van hun aandeel in de kaasproductie. Eventueel onbenutte aandelen kunnen later alsnog herverdeeld worden over lidstaten die hun aandeel al gevuld hebben en toch meer in opslag willen nemen.
  • Steun private opslag varkensvlees: wordt uitgebreid tot spek, een product dat in belangrijke mate naar Rusland werd geëxporteerd en nu op de markt blijft wegen omdat nieuwe exportmogelijkheden zich moeilijk laten ontsluiten. De maatregel biedt potentieel om de recente prijsstijging vast te klikken en de verwachte terugval te vermijden. Maar heeft natuurlijk ook het risico dat het toekomstige verdere prijsstijgingen kan ondergraven. Een eventuele exportverplichting bij vrijgave biedt hier enige soelaas maar zit nog niet in het voorstel verwerkt.

De Commissie doet een inspanning om de effectiviteit van het instrument steun private opslag te verbeteren. Maar een belangrijk aandachtspunt blijft het moment van vrijgave: is dit flexibel genoeg en wordt een prikkel ingebouwd om vooral richting derde markten af te zetten? Dit is cruciaal, zeker voor varkensvlees. Boerenbond vindt het onaanvaardbaar dat er geen verplichting tot export verbonden is aan de steun voor private opslag.

Correcte, tijdige en relevantie marktinformatie blijft een belangrijk gegeven om vraag en aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief op elkaar af te stemmen. De Commissie blijft doof voor de uitbouw van een marktobservatorium voor varkensvlees. De Commissaris had eerder al informeel laten verstaan dat een interne herstructurering bij de diensten dit moet mogelijk maken. We blijven aandringen op een snel en concreet engagement.