Menu

Lange termijn

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat heeft de Europese landbouwraad beslist?
Minder uit dit onderwerp

Voor de lange termijn blijft de Commissie bij vage intenties over eerlijke en meer evenwichtige relaties in de keten en de aankondiging van een High Level Group. Het valt af te wachten hoe de Commissie hier zelf verder initiatief in neemt want binnen de Commissie zijn de meningen verdeeld over hoe ze kan gaan in de uitwerking van beide onderwerpen.

Het Belgisch ketenoverleg agrovoedingsketen onderstreept de meerwaarde van een open, constructieve dialoog op lange termijn. De Commissie moet het Europese Supply Chain Initiative inhoudelijk en structureel versterken. Dit zal bijdragen tot een gelijker speelveld door bestaande nationale initiatieven te versterken en meer evenwicht te bieden in lidstaten waar nog geen nationale initiatieven zijn.

De High Level Group die zal opgezet worden mag zich niet enkel focussen op toegang tot krediet en hedging instrumenten maar moet zoals eerder aangekondigd verder ingaan op de mogelijkheden die uitzonderingen op de mededinging, producten- en brancheorganisaties kunnen bieden in het weerbaarder maken van de agrovoedingketen in het geheel en de schakel landbouw in het bijzonder.