Menu

In dit onderwerp

Wat heeft de Europese landbouwraad beslist?
Minder uit dit onderwerp

De Raad gaat in ruime meerderheid akkoord met het pakket. Het is nu aan de Commissie om de nodige initiatieven te nemen om de maatregelen concreet op de rails te zetten. Daarmee gaat ze deze week al aan de slag. Het akkoord van de Raad laat een snelle verdere besluitvorming toe zodat het crisispakket binnen dit en enkele dagen tot weken ook echt operationeel is.

De Europese Commissie heeft binnen haar budgettair en wettelijk kader de grenzen verkend. Maar de vaststelling is overduidelijk dat in crisistijden Europa te snel op zijn grenzen botst. Het is zeer teleurstellend dat Europa er niet in slaagt haar grenzen te verleggen. Wat op tafel ligt is maar een druppel op een hete plaat. Europa veroorzaakt een zware crisis door zijn houding ten opzichte van Rusland. Het minste dat je dan mag verwachten is dat Europa de gevolgen die dit teweegbrengt in de landbouw mee draagt. Bijkomende middelen voor de getroffen landbouwsector voorzien is hierbij een minimum. Daarenboven moet Europa dringend inzetten op lange termijn-denken in het kader van crisispreventie. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de boeren bij elke crisis richting Brussel trekken om een uitzonderlijk crisispakket te eisen.