Menu

In dit onderwerp

Wat is de toekomst van niet-natuurlijke koelmiddelen?
Minder uit dit onderwerp

Er bestaan vier soorten synthetische koelmiddelen: CFK’s, HCFK’s, HFK’s en HFO’s. Door de uitfasering van de HCFK’s en CFK’s werd voornamelijk overgestapt op HFK’s. Deze koelmiddelen hebben geen invloed op de ozonlaag, maar door hun chemische samenstelling hebben ze wel een belangrijke invloed op het broeikaseffect (global warming potential, GWP).

Als referentie voor de invloed van koelmiddelen op het broeikaseffect wordt CO2 gebruikt. Hierbij heeft het vrijkomen van 1 kg koelmiddel met een GWP van 2000 dezelfde invloed op het broeikaseffect als 2000 kg CO2, over een periode van 100 jaar. De gebruikelijke HFK’s hebben een GWP dat ligt tussen 1000 en 3000.

Tabel 1 GWP van verschillende niet-natuurlijke koelmiddelen

Koudemiddel Global warming potential (GWP)
R134a 1300
R407c 1600
R407F 1800
R407A 1900
R410A 1610
R404A 3780
R507 3300
R422 2230