Menu

Beperken van het gebruik

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat is de toekomst van niet-natuurlijke koelmiddelen?
Minder uit dit onderwerp

De regelgeving omtrent HFK’s in Europa wordt beschreven in verordening 517/2014. Hierin staan drie belangrijke veranderingen om het gebruik van HFK’s te beperken.

Een gebruiksverbod Dit verbod zorgt ervoor dat er vanaf een vastgelegde datum koelmiddelen met een hoog GWP niet meer gebruikt mogen worden voor herstellingen of nieuwe installaties met een groot koelmiddelvolume. De installaties mogen wel onbeperkt blijven werken zolang er geen koelmiddel moet worden bijgevuld. Concreet zullen bijvoorbeeld koelmiddelen met een GWP hoger dan 2500 vanaf 1 januari 2020 niet meer op de markt gebracht worden en dus automatisch verdwijnen. Deze koelmiddelen (bijvoorbeeld R404a en R507) mogen vanaf dan niet meer gebruikt worden voor het bijvullen van installaties met een koelmiddelvulling van meer dan 40 ton CO2-equivalent (±10 kg R404a/R507). Tussen 2020 en 2030 mag men nog wel geregenereerd koelmiddel gebruiken. Vanaf 2030 zal er geen onderhoud of herstelling meer kunnen gebeuren aan deze installaties, tenzij de volledige koelmiddelinhoud vervangen wordt door een milieuvriendelijker alternatief.

Een productiebeperking Het totaal CO2-equivalent aan koelmiddelen dat in Europa geproduceerd of ingevoerd mag worden, wordt bepaald door een quotaregeling voor invoerders/producenten. Door de invoering van deze quota zal de productie de vraag niet kunnen volgen en zal de prijs van HFK ’s sterk stijgen. Koelmiddelen met een hoog GWP krijgen strengere quota waardoor de prijs per kg koelmiddel sterker zal stijgen dan bij een koelmiddel met laag GWP. Op basis van de opgelegde quota per jaar zullen synthetische koelmiddelen die beschikbaar zijn op de markt gemiddeld een lager GWP krijgen (figuur 1). 

Een nieuwbouwverbod Voor nieuwe installaties die op de markt worden gebracht, worden er ook beperkingen opgelegd. Zo zullen er strengere eisen gesteld worden aan volgende nieuwe installaties: hermetisch gesloten koelkasten en diepvriezers; stationaire koelsystemen (vriescellen, koelcellen …); koelsystemen voor commercieel gebruik; single-splitaircosystemen met een inhoud kleiner dan 3 kg; verplaatsbare apparatuur voor klimaatregeling (mobiele airco’s, luchtontvochtigers …).

Koelinstallaties met R404a en R507 (GWP groter dan 2500) kunnen vanaf 2020 enkel nog worden bijgevuld met geregenereerd koelmiddel. Dit geregenereerd koelmiddel wordt volgend decennium duurder wegens schaarste op de markt. Vanaf 2030 is het bijvullen met deze koelmiddelen verboden.