Menu

Wat moeten de erfgenamen doen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat als een bedrijf stopgezet moet worden?
Minder uit dit onderwerp

Het registratiekantoor kan een attest van erfopvolging afleveren, maar in sommige gevallen is het nodig dat de notaris een akte van erfopvolging opstelt. Dit is het geval wanneer er een huwelijkscontract is, wanneer er een testament is van de overledene of wanneer er minderjarige erfgenamen zijn. Het attest van erfopvolging of de akte van erfopvolging somt de erfgenamen op. Van dit document zal je meerdere exemplaren nodig hebben, onder meer om de bankrekeningen vrij te maken.

De diverse administraties van de overheid zullen het overlijden aan elkaar doorgeven. Dat kan evenwel enige tijd duren.