Menu

Wanneer is er sprake van een algemene ramp/natuurramp of landbouwramp?

Terug naar Onderwerpen

Natuurramp of algemene ramp

Als er zich uitzonderlijke weersomstandigheden voordoen bijvoorbeeld bij overvloedige regenval, rukwinden of droogte kan dit aanleiding geven tot erkenning als natuurramp of algemene ramp.
Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn. Er kan schade zijn aan onroerende goederen, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen.
Voor een erkenning als algemene ramp moet het betrokken natuurfenomeen uitzonderlijk zijn en een rechtstreekse schade veroorzaakt hebben voor een totaal bedrag van €1.250.000 (over het hele land) en voor een gemiddeld schadebedrag per gezinsdossier hoger dan €5.000. In dit onderwerp bespreken we

 

Bekijk de lijst met overzicht van erkende algemene rampen

Landbouwramp

Bij landbouwrampen spreekt men van natuurverschijnselen met een uitzonderlijk karakter of van uitzonderlijke hevigheid. De massieve en onvoorzienbare werking van schadelijke organismen die enkel belangrijke en algemene vernielingen hebben teweeggebracht van gronden, teelten of oogsten. Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is. Ook hier bekijken we

We geven ook een overzicht van de in België, in Vlaanderen en in Wallonië erkende algemene rampen en landbouwrampen.

Vergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Als gevolg van de zesde staatshervorming is het Rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten. Rampen die zich voordoen vanaf 1 juli 2014 zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid. In een eerste fase neemt de Vlaamse Overheid de bestaande federale wetgeving over waardoor de procedure, ongeacht de datum van de ramp, dezelfde blijft. Slechts in bepaalde gevallen zal het Vlaams Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene ramp of landbouwramp erkend werd. Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene ramp of landbouwramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan men een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Lees ook

Lees zeker ook ons onderwerp 'Wat moet je doen als je door noodweer schade opliep?'

 

Meer informatie

Thema's: