Menu

Minnelijke afpaling

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Waar liggen de grenzen van je perceel?
Minder uit dit onderwerp

Wie als nieuwe gebruiker op een perceel komt, gaat het best eerst even op zoek naar mogelijke tekenen van grenzen. Zijn er ergens palen of grensaanduidingen te vinden? Zijn er misschien grachten of oude bomen aanwezig die kunnen wijzen op een grenslijn? Soms praat je best ook eens met de vroegere eigenaar en gebruiker, of met de buren. Zonder onmiddellijk met een beschuldigende vinger te wijzen, kan zo’n gesprek alvast veel bijbrengen over de vroegere gebruikstoestand. En misschien weet de vroegere eigenaar of buurman wel beter waar nog grenspalen te vinden zijn.

Zo’n contact lukt zeker niet altijd, of soms blijft er na een geslaagd contact toch wel een belangrijke onzekerheid. Dat kan de aanleiding zijn om samen met de buren over te gaan tot een minnelijke afpaling en om samen een landmeter te kiezen die uitsluitsel kan geven over de grenzen. Bij een afpaling zijn de twee partijen betrokken. Ze kan dus nooit eenzijdig gebeuren. Bij een minnelijke afpaling moeten beide betrokken partijen akkoord gaan met de afpaling en met de keuze van de landmeter.

De landmeter zal bepaalde opzoekingen doen. Via verkoopakten, vroegere afpalingen in de buurt enzovoort zal hij proberen om een eerste situatieschets op te maken. Tot slot zal hij in aanwezigheid van beide eigenaars via metingen overgaan tot de juiste afpaling. Die zal hij vastleggen in een plan van opmeting en hij zal een proces-verbaal opmaken, dat beide partijen vervolgens voor akkoord ondertekenen. Vanaf dan ligt de grens vast.

De kosten voor het opzoekingswerk en de opmeting die gebeurden, kunnen verdeeld worden over beide partijen in verhouding tot de oppervlakte van de percelen die opgemeten en afgepaald werden. De kosten van het afpalen zelf en de opmaak van het pv worden steeds gedeeld over de betrokken partijen.

Indien er via opzoekingen in de documenten van het verleden geen elementen van grens te vinden zijn, kan de landmeter een voorstel van grensafpaling uitwerken in functie van de verdeling van de oppervlakten.