Menu

Kadastrale oppervlakte

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Waar liggen de grenzen van je perceel?
Minder uit dit onderwerp

Een verkoopakte of akte van verdeling, pachtcontract enzovoort zal steeds de kadastrale oppervlakte vermelden. Maar het Belgisch kadaster heeft als voornaamste taak een kadastraal inkomen vast te stellen en op basis hiervan de onroerende voorheffing te berekenen. De kadastrale plannen geven wel een aanduiding van waar het kadastraal perceel gelegen is, maar niet de exacte oppervlakte. Bovendien geven ze geen enkele maat weer en zijn op een te kleine schaal getekend om een nauwkeurige oppervlakte te kunnen berekenen of een exacte grens te bepalen. Bovendien moet de kadastrale oppervlakte al meer dan 20% afwijken van de werkelijke oppervlakte om de gekochte oppervlakte en de verkoop te kunnen betwisten. De oppervlakte vermeld in de verkoopakte is daarom ook niet voldoende om op het veld eisen van eigendom te stellen.