Menu

Welke onkosten mag ik verrekenen via de loonbon?

Terug naar Onderwerp

Er zijn verschillende items die verplicht aanwezig moeten zijn op een loonbon:

  • RSZ-bijdrage (indien van toepassing)
  • Bedrijfsvoorheffing (indien van toepassing)
  • Nettoloon

Sinds 1 februari 2019 mag je nu ook onkosten die je aanrekent voor het huisvesten van je personeel op je bedrijf afhouden via de loonbon. Wil je hier gebruik van maken, dan moet je bij de start van een tewerkstellingsperiode duidelijke afspraken maken met de seizoenarbeider over het bedrag van de huur en de eventuele onkosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen.

Deze afspraken maak je best op papier in een soort van contract. We hebben vanuit Boerenbond een modelcontract opgesteld. Dit contract is beschikbaar in 7 verschillende talen en kan je hier vinden.