Menu

Wat houdt de overeenkomst met Certimed in?

Terug naar Onderwerp

Een goed absenteïsmebeleid is één van de pijlers van een goed personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de controle van arbeidsongeschiktheden. Je hebt als werkgever altijd de mogelijkheid om een afwezige, arbeidsongeschikte werknemer te laten controleren door een controlearts. Dit kan zowel binnen als buiten de periode van gewaarborgd loon. De bedrijven die lid zijn van Boerenbond of AVBS kunnen voor deze controle vanaf 1 april terecht bij Certimed. Zij krijgen deze dienstverlening aan een vaste prijs opgenomen in een raamcontract.