Menu

Waarom krijgen we niet allemaal 100 dagen?

Terug naar Onderwerp

De regelgeving rond seizoenarbeid heeft al een lange weg afgelegd. We nemen jullie even mee terug in de geschiedenis:

In de jaren 90 werd seizoenarbeid ingevoerd. Toen kon men voor vijf bepaalde teelten seizoenarbeiders inzetten gedurende 25 dagen per werkgever per jaar. In 2000 werd de regeling uitgebreid naar alle teelten. Op dat moment werd ook het minimumloon ingevoerd.

In 2004 bleek er een groot tekort aan seizoenarbeiders te zijn. Op de laatste dag van dat jaar heeft men de seizoensregeling dan ook uitgebreid. Werkgevers konden vanaf dan 95 dagen per werkgever per jaar seizoenarbeiders inzetten. Elke werknemer mocht maximaal 45 dagen per jaar werken.

Pas later is de regeling nog verder uitgebreid tot het systeem dat we nu kennen, met een langs werkgeverszijde ongelimiteerd aantal dagen en een grens op 65 dagen per werknemer per jaar.

Waarom kunnen we dit niet uitbreiden tot 100 dagen, zoals in de witloofteelt?