Menu

Waar kunnen mijn vaste werknemers een opleiding volgen en wie betaalt?

Terug naar Onderwerp

Op 5 juli 2017 werd in het Paritair comité voor de landbouw en in het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf een protocolakkoord ondertekenend voor de periode 2017-2018. Dit akkoord is een neerslag op sectorniveau van de gemaakte afspraken tussen de sociale partners. Het is met andere woorden een overzicht van enkele punten waarvoor een akkoord bereikt is voor de komende periode. Eén van die punten uit dit akkoord is vorming en opleiding,  daarom staan we hier vandaag even bij stil.

De bestaande afspraken inzake vorming en opleiding werden verlengd. Dit houdt in dat de vaste medewerkers cursussen kunnen volgen die aangeboden worden via EDUplus. De werknemers kunnen tijdens de werkuren opleidingen en cursussen volgen en worden daarvoor betaald. De werkgevers krijgen de loonkost voor deze vormingsuren volledig terugbetaald.

EDUplus?

Aangezien het niet zo eenvoudig is om als werkgever op eigen initiatief opleidingen te organiseren voor het personeel, werd in het verleden beslist om de krachten te bundelen en hiervoor de vzw EDUplus op te richten. EDUplus kreeg dan ook als opdracht het uitbouwen van een uitgebreid vormingsaanbod dat afgestemd is op de wensen van de 4 groene sectoren.

In september 2003 startte EDUplus met het organiseren van vorming en opleiding voor de werknemers van de groene sectoren. Ondertussen is het opleidingsaanbod van EDUplus constant geëvolueerd en aangepast. Elk jaar wordt er een nieuw aanbod opgesteld en verspreid onder de werknemers en werkgevers van de groene sectoren. Het vormingsaanbod is kosteloos toegankelijk voor iedere arbeider ingeschreven in één van de 4 groene sectoren. Als een medewerker tijdens de werkuren deelneemt aan een cursus, krijgt de werkgever van het Sociaal en Waarborgfonds de loonkost (inclusief sociale lasten) terugbetaald.