Menu

Hoe zit het nu met de hoofdelijke aansprakelijkheid bij loonschulden en sociale en fiscale schulden?

Terug naar Onderwerp


Als je nu werken in onroerende staat laat uitvoeren, geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. Dit betekent dat de opdrachtgever achteraf aansprakelijk kan gesteld worden voor schulden die de aannemer heeft bij de RSZ of fiscus.

Dit is een wetgeving die vooral bedoeld was voor de bouwsector, maar omdat planten te velde ook als onroerend beschouwd worden en er ook wel gebouwd wordt in onze sector, zien we af en toe problemen bij land- en tuinbouwers. Concreet kan het betekenen dat bedrag dat aan jou gefactureerd werd door de aannemer nog een keer integraal aangerekend wordt door de overheid omwille van de openstaande schulden van de aannemer. Je betaalt de factuur dan dus 2 keer.

Door dit nieuwe KB geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel nog voor bouwwerken, niet meer voor de planten ten velde. Doe je grote bouwwerken, het plaatsen van een serre, optrekken van een hangar,…, dan kan je nog altijd aansprakelijk gesteld worden.

Hoe kun je dat voorkomen?

  1. Voor je een overeenkomst met een aannemer maakt (voor werken in onroerende staat): ga na of er sociale of fiscale schulden zijn. Als dat zo is, dan is er altijd risico op faillissement tijdens de aannemingsovereenkomst. Vermijd met zo'n aannemers te werken
  2. Voor je de factuur betaalt, controleer je best nog eens de status van de aannemer. Is er op dat moment een probleem van sociale of fiscale schulden, dan moet je een deel van het factuurbedrag niet aan de aannemer betalen, maar rechtstreeks aan de RSZ of fiscus. Dan ben je zeker dat je nadien niet meer kunt aangesproken worden voor openstaande schulden van de aannemer.

Hoe consulteren?

Sociale en fiscale schulden kan je hier nakijken

Als je bent ingelogd, klik je op interactieve diensten > inhoudingsplicht > consulteren