Menu

Hoe reken ik de kostprijs voor huisvesting aan?

Terug naar Onderwerp

Modeldocumenten in verschillende talen vind je hier.

Wanneer deze overeenkomst gemaakt is, hoe mag je deze kosten dan afrekenen? Mag je dit afhouden van het nettoloon op de loonbon of niet?

 

Hoe regel ik de huisvesting voor mijn werknemers?

In september en oktober zijn er heel wat seizoenwerknemers aan het werk in ons land. De fruitpluk is
begonnen, maar ook de aardbeienteelt loopt nog door en ook in de groenteteelt en in de sierteelt zijn er heel wat
werknemers aan de slag. Op veel bedrijven worden seizoenwerknemers gelogeerd. Sinds begin van dit jaar en
dankzij het koninklijk besluit (KB) van 3 februari 2019 is het mogelijk om de kosten voor huisvesting onmiddellijk te verrekenen bij de loonberekening. Dit is veel eenvoudiger en ook transparant voor iedereen. Vroeger moest de aanrekening los van de loonadministratie gebeuren. Het is noodzakelijk om met de betrokken werknemers een overeenkomst op te stellen waarin duidelijk vermeld wordt wat er aan huur aangerekend wordt. Dit kan een vast bedrag per dag, per week of per maand zijn. Dit is een vrije afspraak tussen de werkgever en de werknemer. Er is in het KB geen maximumbedrag aan huur bepaald, alleen kan er niets méér aangerekend worden dan de reële huurwaarde. Andere aan te rekenen kosten Daarnaast kan men ook andere kosten aanrekenen voor bv. elektriciteit, verwarming, internet … Ook de kosten voor nutsvoorzieningen moeten gebaseerd zijn op de reële waarde en moeten in de overeenkomst vermeld worden. Er moet afgesproken worden hoe de aanrekening op het einde van elke maand zal gebeuren. Dit kan een forfaitair bedrag zijn of bv. op basis van de stand van de meters. Indien men uitgaat van de reële kosten moet men aan elke werknemer een overzicht bezorgen van zijn aandeel in de kost van de nutsvoorzieningen. Bij de loonberekening kunnen de afgesproken huur en de andere kosten onmiddellijk in mindering gebracht worden met een negatieve code op het nettoloon. Het saldo wordt aan de werknemer uitbetaald.De bijdrage van de werknemer in de kosten van huisvesting en van nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan één vijfde van het totale brutoloon van de betrokken werknemer.

Maak met de werknemers een overeenkomst op

Wanneer de seizoenwerknemers hun activiteit aanvatten is het is belangrijk om schriftelijk de nodige afspraken te maken in verband met de huur en de andere kosten die aangerekend zullen worden. Je kunt deze modelovereenkomst in acht talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Portugees, Pools, Roemeens
en Bulgaars) downloaden op de Boerenbondwebsite. Gebruik een taal die de werknemer begrijpt: voor Poolse seizoenwerknemers bv. Pools en Nederlands. Wanneer men een afzonderlijke aanrekening afspreekt voor bepaalde nutsvoorzieningen en dit baseert op de reële kostprijs (bv. aan de hand van de meterstand) dan moet men aan de werknemers elke maand een overzicht bezorgen en moet bepaald worden hoe het aandeel van elke werknemer berekend zal worden.