Menu

Heb ik een arbeidsreglement nodig?

Terug naar Onderwerp

Een arbeidsreglement is een verplicht sociaal document dat afspraken tussen werkgever en werknemer regelt. Er is ook een wettelijke procedure van inspraak door de werknemers bij aanpassing van het arbeidsreglement. Het is dus belangrijk een correct opgemaakt arbeidsreglement te hebben

Daarnaast hebben we in de land- en tuinbouw een aantal specifieke sectorale afspraken. Een heel belangrijke is de flexibiliteit. Daarbij kunnen werknemers in drukke perioden tot 11 uur per dag en 50 uur per week werken in plaats van de normale arbeidsduur van 38 uur per week. Er moet daar geen overurentoeslag voor betaald worden, als deze afspraak correct vermeld staat in het arbeidsreglement. Bij controles stellen we vast dat inspectie daar vaak op controleert. Een niet correct arbeidsreglement kan dan grote gevolgen hebben.

Als je dus een arbeidsreglement opmaakt, neem niet zomaar het eerste beste, maar vergewis je ervan dat de sectorale afspraken erin staan. Acerta heeft daarom sectorale modellen uitgewerkt die jaarlijks aangepast worden aan de laatste sectorale afspraken. Zo'n sectoraal model kost voor 2018 101 euro + BTW. Daar moet je dan wel nog alle bedrijfsspecifieke zaken invullen. Als je het volledig laat invullen op maat van je bedrijf, kost het 311 euro + BTW.

Boerenbond organiseert voor haar leden groepssessies zodat je samen het sectoraal model verder kan invullen op maat van hun bedrijf. Zo weet je ook goed welke afspraken er juist in staan.