Menu

Fonds Gezondheidszorgen

Terug naar Onderwerp

 

Seizoenarbeiders die meer dan twee jaar in België komen werken zijn niet meer automatisch in orde met de wettelijke verzekering voor gezondheidszorgen en kunnen dus niet meer gratis worden ingeschreven door de CM. Voor deze mensen bestaat het risico dat onkosten bij ziekte of ongeval hoog oplopen. Om dit te vermijden richtten Boerenbond en AVBS een fonds op dat je verzekert tegen deze onkosten.

Vanaf het derde jaar tewerkstelling moet er een verificatie gebeuren of de betrokken seizoenmerknemers wel voldoende loon verdiende waarop sociale bijdragen betaald werden voor de tak gezondheidszorgen. Wanneer dat onvoldoende of niet het geval is, kan de verzekering gezondheidszorgen in België alleen worden verder gezet voor zover er een aanvullende premie wordt betaald.

Om een oplossing te voorzien in de situatie waarin voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten medische kosten moeten worden gemaakt, en om te voorkomen dat er daarvoor geen waarborg of tussenkomst zou zijn sloot Boerenbond al in 2008 een overeenkomst met CM.

Kom meer te weten over het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond (FGBB)