Menu

Wat is aviaire influenza?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Vogelgriep: wat moet je weten?
Minder uit dit onderwerp

Verschijnselen en verloop van de ziekte

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is in ieder geval reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. Typische ziektetekens zijn:

  • ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen
  • legdaling
  • sufheid, gebrekkige eetlust
  • sterfte

De sterfte kan varieren van 3% bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam.
Voor aviaire influenza wordt een risicoperiode van 30 dagen aangehouden. De risiscoperiode is de periode tussen het aankomen van het virus op het bedrijf en het verschijnen van de symptomen.

Verspreiding

Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, zij het alleen over relatief korte afstand. Wilde watervogels zijn vaak virusdragers, zonder dat zij zichtbaar ziek zijn. Mest van deze dieren kan ongemerkt in de stal worden gebracht (via vuile schoenen bijvoorbeeld) en zo een besmetting bij pluimvee veroorzaken.