Menu

Terug naar Onderwerpen >Vogelgriep: wat moet je weten?

Vogelgriep: wat moet je weten?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's

In ons land zijn in februari 2017 drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert van 17 maart. Het gaat om een wilde zwaan en een wilde eend, die dood op een vijver in Dilsen-Stokkem gevonden werden. De vondst in Limburg wijzigt volgens het FAVV niets aan de risico-evaluatie, noch aan de maatregelen. Ze bevestigt enkel dat er nog steeds virus circuleert in wilde vogels, weliswaar minder dan in de voorbije twee maanden het geval was. Dit is ook de reden dat de maatregelen voor de professionele sector werden verlengd en dat het ook nog steeds voor hobbyhouders verplicht is om binnen te voederen. 

Het FAVV roept nogmaals op om de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) strikt toe te passen. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld zijn om ons pluimvee en onze vogels te beschermen tegen besmetting en op die manier ook de belangen van de sector te vrijwaren.

De nieuwe vondst is vooral voor de bedrijven met vrije uitloop een opdoffer. Zij hoopten dat de ophokplicht snel zou kunnen worden opgeheven. De ophokperiode zal, conform de exitstrategie die het FAVV volgt voor de opheffing van de ophokplicht, nu zeker lopen tot en met 9 april. Dit is de einddatum die het FAVV geeft gezet voor de lopende risicoperiode voor vogelgriep.

Op 17 maart, net op de dag waarop de laatste besmetting bij wilde vogels werd vastgesteld, werden de meeste maatregelen tegen de vogelgriep opgeheven voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten wel nog even geduld oefenen. Net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor professionele bedrijven nog te groot. Meer over de versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders lees je hier. 

Het risico op vogelgriep is minder groot, maar nog niet geweken. Wie abnormale sterfte van wilde vogels vaststelt, kan dit melden via het gratis telefoonnummer van de influenzalijn (0800 99 777).

Meer info

Op de website van het Voedselagentschap vind je ook meer informatie.