Menu

Terug naar Onderwerpen >Vogelgriep: wat moet je weten?

Vogelgriep: wat moet je weten?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Het vogelgriepvirus is aanwezig in ons land. Op 1 februari werd een geval van vogelgriep ontdekt op een hobbyhouderij in Denderbelle (Lebbeke) en op 21 februari werd het hoogpathogene H5N8-virus bevestigd bij een dode wilde zwaan in Oud-Heverlee. Het FAVV herinnert eraan dat alle vogel- en pluimveehouders de verplichte maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct moeten toepassen. Sinds 2 februari moet ook alle particulier pluimvee worden opgehokt.

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus circuleert al sinds eind oktober 2016 in bijna heel Europa. Het is een bijzonder agressief virus dat veel ziekte en sterfte veroorzaakt, zowel bij wilde als bij gehouden vogels.

 

Bij deze doen we dan ook een oproep aan iedereen in de sector om alle bioveiligheidsmaatregelen te nemen. Het komt er nu op aan om de vogelgriep blijvend buiten onze stallen houden.  Wie abnormale sterfte van wilde vogels vaststelt, kan dit elden via het gratis telefoonnummer van de influenzalijn (0800 99 777).

Waakzaamheid geboden

De besmettingen tonen aan dat het risico op besmetting toegenomen is. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen. Het wil hierbij vooral de aandacht vestigen op:

  • het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4 dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep
  • het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen
  • de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/Arsia indien een toom minder goede productieparameters vertoont of wanneer gestart wordt met een behandeling
  • De voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).

Een zo snel mogelijke detectie van een mogelijke besmetting is de beste garantie voor een succesvolle bestrijding van de ziekte. Het is dus belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen blijvend toe te passen om een mogelijke insleep in de stallen te voorkomen. 

Meer info

Op de website van het Voedselagentschap vind je ook meer informatie.