Menu

In dit onderwerp

Voedselprijzen
Minder uit dit onderwerp

Tomatentelers voelen hoe de sterk toegenomen energiekosten drukken op hun bedrijfsrentabiliteit. Afhankelijk van de consumptie, de globale productie en de in- en uitvoer schommelt het aandeel van de producent in de prijs die jij in de winkel betaalt.

"Graag voelen wij dat ietsje meer ook in de prijs"

"Als tomatentelers durven wij echt wel vernieuwen: vleestomaten, trostomaten, pruimtomaten, mini(cherry)tomaten,… Wij produceren een breed assortiment en de consument heeft er smaak in. Ook in de zoektocht naar alternatieve energietoepassingen zijn wij voortrekkers. Met de huidige energieprijzen is het namelijk alsmaar moeilijker om op een rendabele manier te produceren. Overigens, een flink deel van de ‘groene’ elektriciteit op het Belgische net is afkomstig van glastuinbouwbedrijven. We gebruiken rookgassen als voeding voor de plant en werken zo mee aan het behalen van de Kyotodoelstellingen. De teelt van groenten onder glas zoals tomaten, paprika’s en komkommers is al vele jaren bijzonder milieuvriendelijk. Wij doen aan biologische bestrijding met inzet van nuttige insecten en zijn gebonden aan strenge lastenboeken om Flandriakwaliteit te kunnen leveren. Als tuinders zouden wij het enorm op prijs stellen indien wij in onze prijs ook dat ietsje meer zouden voelen."

Vergelijk je aankoopprijs