Menu

In dit onderwerp

Voedselprijzen
Minder uit dit onderwerp

Slechts een klein deel van de prijs die je in de winkel betaalt gaat naar de land- of tuinbouwer. De prijs die de tuinder krijgt en diegene die je in de winkel betaalt, worden bepaald door vraag en aanbod. De invoer uit het buitenland en de mogelijkheden om sla uit te voeren spelen ook een aanzienlijke rol. Dit zorgt voor grote prijsschommelingen in de loop van het jaar en brengt veel onzekerheid mee voor de tuinder.

 

"Zonder een correcte prijs voor onze sla ziet onze toekomst er niet zo best uit"

"Sla is een kwetsbaar product met een beperkte versheidsperiode. De teelt en de oogst stellen dan ook hoge eisen aan de tuinders. Voortdurend moeten wij balanceren op de slappe koord van vraag en aanbod. De teelt van wintersla is de laatste jaren zeer duur geworden. Wie wintersla teelt deelt namelijk als eerste in de klappen bij verhoogde stookkosten. Maar het zijn niet alleen de energieprijzen die kunnen stijgen! Ook andere kosten, zoals de lonen nemen toe.

Wij merken dat de consument steeds hogere eisen aan ons product stelt en daar willen we als telers zeker aan tegemoet komen. We hebben samen met de veilingen zeer veel inspanningen gedaan om een gezond product van goede kwaliteit aan de consument aan te bieden. Maar de beloning hiervoor blijft vaak uit. Als slatelers krijgen we het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Zonder een correcte prijs voor onze sla ziet onze toekomst er niet zo best uit."

Vergelijk je aankoopprijs