Menu

In dit onderwerp

Voedselprijzen
Minder uit dit onderwerp

De prijs die de tuinder voor zijn prei krijgt en die die jij in de winkel betaalde, worden bepaald door het spel van vraag en aanbod. De winkelprijs zal heel wat duurder zijn dan wat de preiteler krijgt.  In de loop van het jaar kunnen er zich grote prijsschommelingen voordoen. Ook de productie in het buitenland speelt een belangrijke rol. Het verschil tussen het aandeel van de tuinder en dat van de tussenpersonen varieert tijdens het jaar. Dit verschil kan echt wel oplopen.

Belgische prei is van uitstekende kwaliteit en daar mogen we best trots op zijn

"Prei is al lang niet meer zo maar een soepgroente. De ’nouvelle cuisine’ heeft er een topgroente van gemaakt. Na Frankrijk is BelgiĆ«, zeg maar Vlaanderen, het belangrijkste productieland met een areaal van 3140 ha. 80% van onze productie is bestemd voor de verse markt. De Belgische prei is van uitstekende kwaliteit en daar mogen we best trots op zijn.

Prei wordt uitsluitend in de vollegrond geteeld. Door gebruik te maken van verschillende rassen kunnen we nu het hele jaar door prei oogsten. We kunnen daardoor ons werk en het aanbod beter spreiden. Een jaarrondteelt heeft ook het voordeel dat periodes van mindere prijsvorming  veelal gevolgd worden door betere prijzen en omgekeerd. Preitelers zijn echte specialisten en dat moet ook om in weer en wind een goed product te kunnen kweken. Zo moeten wij grote inspanningen leveren om het gewas te vrijwaren van onkruiden, ziekten en plagen. Andere investeringen zijn de aankoop van jonge preiplantjes, de aangepaste oogst- en plantmachines, de bewaaraccomodatie… Als preitelers pikken we een graantje mee van het culinair succes van de prei, maar we moeten er hard voor werken en we stellen vast dat deze inspanningen zich niet vertalen in een faire prijs."

Vergelijk je aankoopprijs