Menu

In dit onderwerp

Voedselprijzen
Minder uit dit onderwerp

In ons land worden heel wat braadkippen uit het buitenland, onder meer uit Thailand en Brazilië, ingevoerd. De invoer weegt erg door in de prijsvorming voor de boer en bepaalt in grote mate zijn inkomen. En wat betaal jij in de winkel? Door deze lage prijzen moet de pluimveehouder heel wat kippen houden om een leefbaar inkomen te verdienen.

"De prijs van braadkippen is het resultaat van vraag en aanbod"

"Als braadkippenhouders hebben wij moeilijke tijden gekend. We hadden af te rekenen met de voortdurende dreiging van de vogelgriep en met de massale invoer van goedkope kippenfilets uit Brazilië en Thailand. De stijgende kosten van voeder, mestafzet en energie knabbelen aan onze winstmarge… Gelukkig zit het verbruik van kip in de lift. Wij hebben bijzondere inspanningen gedaan om van ons inlands kippenvlees een lekker, veelzijdig en gezond product te maken. Zo is er veel geïnvesteerd in ketenbewaking (‘Van hok tot vork’) en in diergezondheid. Via het volgen van lastenboeken waarin alle productievoorschriften zijn vastgelegd, lukken wij er in ons te onderscheiden van onze collega’s in de rest van Europa. De prijs voor de braadkippen is het resultaat van vraag en aanbod. Verhoogde kosten kunnen wij niet doorrekenen in onze prijs, andere schakels in de keten (slachthuizen, verpakkers…) kunnen dat wel. Vandaar het verschil tussen de prijs die wij krijgen en de prijs die u betaalt aan de kassa."

Vergelijk je aankoopprijs