Menu

Mestopslagplaatsen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Vlaremtrein 2015 gepubliceerd
Minder uit dit onderwerp

Opslagplaatsen voor vaste dierlijke mest die gelegen zijn buiten de stal moeten aan de bovenstaande nieuwe inplantingsvoorwaarde (zie kuilplaten) voldoen en mogen dus niet georiĆ«nteerd worden in de richting van een oppervlaktewater. Ook in dit geval geldt deze verplichting alleen voor nieuwe opslagplaatsen (vergund na 1 juli 2016) en in de milieuvergunning kan ervan afgeweken worden.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat het reinigingswater van pluimveestallen niet beschouwd wordt als meststof. Bij een correcte reiniging van de stallen – eerst droog reinigen – bevat dat reinigingswater immers slechts een verwaarloosbare fractie mest. Omdat je het water moet opvangen en dan uitrijden op het land, moet er op je bedrijf voldoende opslagcapaciteit zijn. Je mag het reinigingswater niet lozen, tenzij op basis van een lozingsvergunning.