Menu

Luchtwassers

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Vlaremtrein 2015 gepubliceerd
Minder uit dit onderwerp

Er wordt een nieuwe voorwaarde ingevoerd met betrekking tot de bereikbaarheid en toegankelijkheid van luchtwassers. Vandaag stelt men vast dat sommige luchtwassers heel moeilijk of niet bereikbaar zijn om controlemetingen uit te voeren, zelfs niet met een hoogtewerker. In andere gevallen kan de luchtwasser niet veilig betreden worden. Om hieraan te verhelpen, wordt nu in de wetgeving opgenomen dat een luchtwasser bereikbaar en toegankelijk moet zijn met het oog op een veilige en praktische uitvoering van controlemetingen, conform een code van goede praktijk. Voor bestaande installaties geldt deze verplichting vanaf 1 september 2018. We bekijken momenteel zowel intern als met de milieu-inspectie welke aanpassingen aan bestaande luchtwassers nodig en mogelijk zijn, rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid.