Menu

Vlaamse landbouw en klimaat

Terug naar Onderwerpen
De totale emissie van broeikasgassen in Vlaanderen daalt. In 2015 lag die 12% lager dan in 1990. De Vlaamse land- en tuinbouw slaagde er in die periode zelfs in zijn uitstoot te reduceren met 24%.

De totale emissie van broeikasgassen in Vlaanderen daalt. In 2015 lag die 12% lager dan in 1990. De Vlaamse land- en tuinbouw slaagde er in die periode zelfs in zijn uitstoot te reduceren met 24%.

Uit de meest recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in Vlaanderen de land- en tuinbouwsector verantwoordelijk is voor 8% van de broeikasgasuitstoot. Daarmee komt de agrarische sector op de 2de plaats, alleen de sector handel en diensten (6%) doet het beter. De overige sectoren stoten beduidend meer uit: industrie (27%), energie (24%), transport (22%) en huishoudens (13%).

 

(Bron: Mira)

De Vlaamse land- en tuinbouw wil zijn verantwoordelijkheid opnemen door deel te nemen aan een constructief overleg en bijbehorend Vlaams klimaatplan. De werkplek van de boer ligt buiten. Hij heeft er, meer dan wie ook, alle belang bij.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: