Menu

Je gewasbeschermingsmiddelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Vermijd opmerkingen bij een controle
Minder uit dit onderwerp

Fytolicentie

Sinds 25 november 2015 mogen alleen nog personen die beschikken over een fytolicentie producten voor professioneel gebruik bezitten/gebruiken.

Niet-erkende bestrijdingsmiddelen

Alleen bestrijdingsmiddelen die door de Belgische overheid erkend zijn, mogen op je bedrijf aanwezig zijn en door jou gebruikt worden. Bedrijven in de grensstreek hebben vaak percelen in het buitenland en gebruiken bestrijdingsmiddelen die in het buitenland erkend zijn op deze percelen, maar niet al deze middelen zijn ook in België erkend. Het FAVV is hier zeer duidelijk: buitenlandse erkende producten, die in België niet erkend zijn, mogen op Belgisch grondgebied niet gebruikt worden en mogen niet aanwezig zijn op jouw bedrijf. Voor het bezit en het gebruik van buitenlandse erkende bestrijdingsmiddelen moet je een speciale vergunning hebben. 

Vervallen erkenningen

Aangezien het wetenschappelijk onderzoek steeds meer inzicht krijgt in de werking van bestrijdingsmiddelen en de gevolgen van hun gebruik, worden er geregeld erkenningen van bestrijdingsmiddelen ingetrokken. Wanneer dat gebeurt, vervalt ook de toelating om zulke middelen te gebruiken – doorgaans met een overgangsperiode (van 18 maanden) waarbinnen je ze nog wel mag gebruiken. 
Vervallen middelen moet je apart bewaren, gemarkeerd met de boodschap ‘NBGM’ (niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen). Na de overgangsperiode kunnen de vervallen bestrijdingsmiddelen enkel nog opgehaald worden door AgriRecover, tijdens de tweejaarlijkse ophalingen die telkens in de landbouwbladen aangekondigd worden. 

Verpakking en etiket

Het spreekt voor zich dat je sproeistoffen bewaart in de oorspronkelijke verpakking en met het originele etiket. Producten die niet meer in de originele verpakking zitten of waarvan het originele etiket niet meer op de verpakking zit, mag je niet meer gebruiken. Je moet ze afzonderlijk bewaren en meegeven met de ophaling van AgriRecover. 

Register

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen moet je bijhouden in een register, dat de volgende info bevat: perceelnummer, oppervlakte van het perceel, soort gewas, inzaai- of plantdatum, behandelingsdatum, oogstdatum, de naam van het gebruikte product, het partijnummer en de dosis. Officiële registers bestaan er niet. Je mag een register op papier of elektronisch bijhouden.