Menu

In dit onderwerp

Vermijd hittestress bij varkens
Minder uit dit onderwerp

Het transport van varkens van het bedrijf naar het slachthuis is het belangrijkste aandachtspunt als er risico is op hittestress. De risico’s zijn met name verhoogd als zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid hoog zijn. De volgende maatregelen, die aangeraden zijn tijdens warme zomerdagen, zullen ervoor zorgen dat de dieren koeler blijven en zullen helpen bij een veilig transport naar het slachthuis.

  • Pas het laadproces en de densiteit van de varkens op transport aan door minder varkens per vracht te vervoeren;
  • Laad en los vlot om warmte-opbouw in de vrachtwagen te voorkomen;
  • Maak de dieren 5 tot 10 minuten nat tijdens of na het laden als de temperatuur hoger dan 29 °C is. Maak de dieren daarbij niet te nat, om de opbouw van extra vochtigheid te voorkomen;
  • Gebruik een grote druppelspray en zorg ervoor dat er geen grote hoeveelheden koud water over oververhitte dieren wordt gegoten, om shock en sterfte te voorkomen;
  • Plan de route goed om ernstige (file)problemen te vermijden.