Menu

Vergunning voor brede voertuigen hernieuwen

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Vergunning voor brede voertuigen hernieuwen
Minder uit dit onderwerp

Voor voertuigen van uitzonderlijk vervoer moet de overheid een toelating ‘Uitzonderlijk vervoer’ uitreiken. Deze is 5 jaar geldig. De eigenaar vraagt steeds op eigen initiatief deze vergunning aan en neemt – wanneer de termijn verstreken – ook het initiatief voor de hernieuwing. Omdat nogal wat landbouwers vaststellen dat hun lopende vergunning stilaan vervalt, besteden we in dit onderwerp aandacht aan deze aanvraag.

Deel deze pagina: 

Meer informatie