Menu

Vergroening en blijvend grasland

Terug naar Onderwerpen
In het GLB is er veel onduidelijkheid over het blijvend en/of permanent grasland.

In dit onderwerp

Vergroening en blijvend grasland
Minder uit dit onderwerp

In het GLB is er veel onduidelijkheid over het blijvend en/of permanent grasland. Er is enerzijds de bestaande reglementering rond permanent grasland en anderzijds is er in het kader van de vergroeningsmaatregelen een voorwaarde om blijvend grasland te behouden. Op het terrein leidt dat tot nogal wat spraakverwarring en tot veel ongerustheid.

Permanent grasland en randvoorwaarden

Het huidige systeem van permanent grasland – dat al goed ingeburgerd is bij alle landbouwers – blijft nog twee jaar bestaan. Het is dus nog van toepassing voor de teeltjaren 2015 en 2016. Als je niet voldoet aan de voorwaarden van je individuele permanente grasland, kan de overheid een deel van je bedrijfstoeslag inhouden in het kader van de randvoorwaarden. Bij een eerste overtreding kan dat maximaal 5% van de totale bedrijfstoeslag zijn.

Vergroeningsvoorwaarde blijvend grasland

Het huidige systeem is dus een aflopende reglementering en intussen start er vanaf 2015 al een aangepast reglement rond het behoud van blijvend grasland. In die nieuwe reglementering van het Europees landbouwbeleid – die ingaat vanaf 2015 – wordt 36% van de totale bedrijfstoeslag verbonden aan een aantal vergroeningsvoorwaarden. EĆ©n van die vergroeningsvoorwaarden is het behoud van blijvend grasland.

In dit onderwerp vind je meer informatie over:

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: