Menu

Wanneer valt de beslissing?

Terug naar Onderwerp

Het departement Landbouw en Visserij zal je aanvraag onderzoeken. Zodra de administratie je dossier beschouwt als volledig en correct, kan de tegemoetkoming berekend worden. Je stuurt je dan zo snel mogelijk een document van de beslissing, die het bedrag van de financiële tegemoetkoming vermeldt.

Wanneer je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je binnen de termijn van één maand na de ontvangst van de beslissing een herziening vragen. Dat doe je aan de hand van een gemotiveerd bezwaarschrift, dat je per post of via e-mail opstuurt naar de buitendiensten van het departement Landbouw en Visserij. Dit bezwaar moet je dan staven met voldoende bewijsstukken.