Menu

Verdere verduidelijkingen

Terug naar Onderwerp
  • Alleen rampenschade op Vlaamse gronden wordt vergoed. Maar toch gebeurt de evaluatie van 30% schade per teelt op het hele bedrijf, inclusief de schade op Waalse percelen. De praktische uitvoering hiervan moet nog uitgewerkt worden.
  • Bij een landbouwramp wordt geen rekening gehouden met betaalde btw.
  • De administratie zal alleen rekening houden met de hoofdteelt. Per perceel wordt dus slechts voor één teeltcode een tegemoetkoming uitbetaald.
  • Kwaliteitsproblemen, weigering om het product af te nemen ook al waren de brutokilo’s er wel maar is het bijvoorbeeld onverkoopbaar als gevolg van de droogte, worden alleen vergoed indien ze in rekening gebracht werden bij het percentage schade in het proces-verbaal van de schattingscommissie.