Menu

Tegemoetkoming aanvragen

Terug naar Onderwerp

De tegemoetkoming kan worden uitbetaald aan actieve landbouwers die bij het departement Landbouw en Visserij uniek geĆÆdentificeerd zijn met een landbouwernummer en die op de datum van de ramp een ondernemingsnummer hebben in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Uiteraard moeten de getroffen percelen aangegeven zijn in de verzamelaanvraag.

We hebben al eerder in Boer&Tuinder gemeld dat de aanvragen voor schadevergoeding voor de vorst en de droogte van afgelopen jaar ingediend konden worden vanaf 3 oktober en tot uiterlijk 31 januari 2018. De administratie benadrukt dat ze alle aanvragen die volledig zijn en die in de juiste vorm ingediend worden, binnen een redelijke termijn zal behandelen. Gebruik hiervoor het correcte formulier (formulier D). Alleen aanvragen aan de hand van dit formulier worden aanvaard. Je moet je aanvraag indienen bij de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij van de provincie waarin jouw bedrijfszetel/correspondentieadres is gelegen. Dat is dezelfde buitendienst als degene die jaarlijks je verzamelaanvraag behandelt.

We raden je aan om het formulier per post (liefst aangetekend) of via e-mail als bijlage op te sturen.